โตโยต้าลดหย่อนภาษี

ลูกค้าบริษัทไม่ต้องดาวน์ ไว้ลดหย่อนภาษีได้

แคมเปญดีๆ สำหรับลูกค้า บริษัท ไม่ต้องดาวน์ ไว้ลดหย่อนภาษีได้ สำหรับรถ โตโยต้า ป้ายแดง ทุกรุ่น

สนใจสอบถามแคมเปญดีๆ ได้ที่

โตโยต้าลดหย่อนภาษี
โตโยต้าลดหย่อนภาษี

นกน้อย 089-012-1818
Line id : noknoy999
Line id : noknoyacc

สินเชื่อรถยนต์แบบลีสซิ่ง (Financial Lease) เป็นทางเลือกที่เหมาะสำหรับองค์กรและบริษัทด้วยอัตราดอกเบี้ยลดต้นลดดอก ที่จะ
สามารถช่วยให้ธุรกิจของท่านมีสภาพคล่องทางการเงินสูงสุด โดยปราศจากเงินมัดจำหรือเงินดาวน์ พร้อมทั้งสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีสูงสุด จึงนับว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ชาญฉลาด เพื่อให้ท่านจัดสรรงบประมาณได้สะดวกและง่ายกว่าเดิม

สินเชื่อรถยนต์แบบลีส เปรียบเสมือนการทำสัญญาเช่าระยะยาว โดยทั่วไประยะเวลาการเช่าจะอยู่ที่ 3 – 5 ปี และเมื่อครบอายุสัญญาเช่า ผู้เช่ามีสิทธิ์เลือกซื้อรถยนต์ดังกล่าวได้ในราคาที่ตกลงกันไว้ ณ วันเซ็นสัญญา

อัตตราดอกเบี้ย
– ลดต้นลดดอก
-ประโยช์ทางภาษี
– เป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีได้สูงสุด
36,000 บาท / คัน / เดือน

– จัดเป็นค่าใช้จ่าย
ซึ่งจะปรากฏในงบกำไรขาดทุน

– โอนกรรมสิทธิ์ให้แก่ผู้เช่าเมื่อชำระ
มูลค่าซาก

เงื่อนไขทั่วไป
• ผู้เช่าต้องเป็นนิติบุคคล
• ไม่มีเงินดาวน์ / ไม่มีเงินมัดจำ
• อัตราดอกเบี้ยลดต้นลดดอก (Effective Rate)
• มีสิทธิเลือกซื้อรถยนต์ได้ในราคาที่ตกลงกัน ณ วันเซ็นสัญญา
ใช้ได้กับรถใหม่ป้ายแดงทุกรุ่น รวมไปถึง toyota alphard

โตโยต้าลดหย่อนภาษี
โตโยต้าลดหย่อนภาษี

การหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย 5% ของค่าเช่า
โตโยต้า ลีสซิ่ง ได้รับการยกเว้นไม่เป็นผู้ถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย 5% เนื่องจากเข้าหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

1. ผู้ให้เช่าเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลมีทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วไม่ต่ำกว่า 60 ล้านบาท และเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษี มูลค่าเพิ่ม
2. ผู้เช่าเป็นนิติบุคคล
3. กำหนดระยะเวลาการเช่า ตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป

นกน้อย 089-012-1818
Line id : noknoy999
Line id : noknoyacc