วีออส

โปรสุดพิเศษ vios ออกรถ  61096 ด่วน

โตโยต้า วีออส

ไอซ์  092-5165552

วีออส
วีออส

1. VIOS 1.5 J M/T ราคา 559,000 บาท **วันรับรถใช้เงิน  56,596 บาท
ผ่อน ปกติ  4  ปี=11,325.- / ผ่อน   5  ปี=9,464/ ผ่อน   6  ปี=8,263.-/ ผ่อน   7  ปี=7,538
***ผ่อน โปรสบายดี   WE  7 ปี  2 ช่วง   ช่วงแรก  1- 47=  6,987    ช่วงหลัง  งวดที่ 48 = 262,730.-
*** ผ่อน โปรสบายดี  WE  8 ปี  2 ช่วง   ช่วงแรก  1- 59=  6,652   ช่วงหลัง งวดที่  60 = 234,780.-
*** ดาวน์แบบไม่มีคนค้ำ วันรับรถใช้เงิน  84,546 บาท
ผ่อน ปกติ  4  ปี=10,566.- / ผ่อน   5  ปี=8,740/ ผ่อน   6  ปี=7,609.-/ ผ่อน   7  ปี=6,890.-
***ผ่อน โปรสบายดี   WE  7 ปี  2 ช่วง   ช่วงแรก  1- 47=  6,095    ช่วงหลัง  งวดที่ 48 = 262,730.-
*** ผ่อน โปรสบายดี  WE  8 ปี  2 ช่วง   ช่วงแรก  1- 59=  5,875    ช่วงหลัง  งวดที่ 60 = 234,780.-

2. VIOS 1.5 J A/T ราคา 589,000 บาท **วันรับรถใช้เงิน 61,096 บาท

ผ่อน ปกติ  4  ปี=11,933.- / ผ่อน   5  ปี=9,972.-/ ผ่อน   6  ปี=8,706.-/ ผ่อน   7  ปี=7,942.-
***ผ่อน โปรสบายดี   WE  7 ปี  2 ช่วง   ช่วงแรก  1- 47=  7,362    ช่วงหลัง งวดที่  48 = 276,830.-
*** ผ่อน โปรสบายดี  WE  8 ปี  2 ช่วง   ช่วงแรก  1- 59=  7,009    ช่วงหลัง งวดที่  60 = 246,780.-
*** ดาวน์แบบไม่มีคนค้ำ วันรับรถใช้เงิน  90,546 บาท
ผ่อน ปกติ  4  ปี=11,133.- / ผ่อน   5  ปี=9,209/ ผ่อน   6  ปี=8,017.-/ ผ่อน   7  ปี=7,259.-
***ผ่อน โปรสบายดี   WE  7 ปี  2 ช่วง   ช่วงแรก  1- 47=  6,422.-    ช่วงหลัง งวดที่  48 = 276,830.-
*** ผ่อน โปรสบายดี  WE  8 ปี  2 ช่วง   ช่วงแรก  1- 59=  6,190.-    ช่วงหลัง  งวดที่  60 = 247,380.-

ไอซ์  092-5165552

3. VIOS 1.5 E M/T ราคา 614,000 บาท **วันรับรถใช้เงิน  64,846 บาท
ผ่อน ปกติ  4  ปี=12,439.- / ผ่อน   5  ปี= 10,395.-/ ผ่อน   6  ปี=9,076.-/ ผ่อน   7  ปี=8,279.-
***ผ่อน โปรสบายดี   WE  7 ปี  2 ช่วง   ช่วงแรก  1- 47=  7,674    ช่วงหลัง  งวดที่ 48 = 288,580.-
*** ผ่อน โปรสบายดี  WE  8 ปี  2 ช่วง   ช่วงแรก  1- 59=  7,306    ช่วงหลัง  งวดที่ 60 = 257,880.-
*** ดาวน์แบบไม่มีคนค้ำ วันรับรถใช้เงิน  95,546 บาท
ผ่อน ปกติ  4  ปี=11,605.- / ผ่อน   5  ปี=9,599/ ผ่อน   6  ปี=8,358.-/ ผ่อน   7  ปี=7,567.-
***ผ่อน โปรสบายดี   WE  7 ปี  2 ช่วง   ช่วงแรก  1- 47=  6,694.-    ช่วงหลัง  งวดที่ 48 = 288,580.-
*** ผ่อน โปรสบายดี  WE  8 ปี  2 ช่วง   ช่วงแรก  1- 59=  6,453.-    ช่วงหลัง งวดที่ 60 = 257,880.-

ไอซ์  092-5165552

4. VIOS 1.5 E A/T ราคา 649,000 บาท **วันรับรถใช้เงิน  70,096 บาท
ผ่อน ปกติ  4  ปี=13,148.- / ผ่อน   5  ปี= 10,988.-/ ผ่อน   6  ปี=9,593.-/ ผ่อน   7  ปี=8,751.-
***ผ่อน โปรสบายดี   WE  7 ปี  2 ช่วง   ช่วงแรก  1- 47=  8,112    ช่วงหลัง  งวดที่ 48 = 305,030.-
*** ผ่อน โปรสบายดี  WE  8 ปี  2 ช่วง   ช่วงแรก  1- 59=  7,722    ช่วงหลัง  งวดที่ 60 = 272,580.-
*** ดาวน์แบบไม่มีคนค้ำ วันรับรถใช้เงิน  102,546 บาท
ผ่อน ปกติ  4  ปี=12,267.- / ผ่อน   5  ปี=10,147/ ผ่อน   6  ปี=8,834.-/ ผ่อน   7  ปี=7,999.-
***ผ่อน โปรสบายดี   WE  7 ปี  2 ช่วง   ช่วงแรก  1- 47=  7,076.-    ช่วงหลัง งวดที่ 48 = 305,030.-
*** ผ่อน โปรสบายดี  WE  8 ปี  2 ช่วง   ช่วงแรก  1- 59=  6,820.-    ช่วงหลัง  งวดที่ 60 = 272,580.-

ไอซ์  092-5165552

5. VIOS 1.5 G A/T ราคา 699,000 บาท **วันรับรถใช้เงิน  77,596 บาท
ผ่อน ปกติ  4  ปี=14,161.- / ผ่อน   5  ปี= 11,834.-/ ผ่อน   6  ปี=10,332.-/ ผ่อน   7  ปี=9,426.-
***ผ่อน โปรสบายดี   WE  7 ปี  2 ช่วง   ช่วงแรก  1- 47=  8,737    ช่วงหลัง งวดที่ 48 = 328,530.-

*** ผ่อน โปรสบายดี  WE  8 ปี  2 ช่วง   ช่วงแรก  1- 59=  8,317    ช่วงหลัง งวดที่ 60 = 293,580.-

*** ดาวน์แบบไม่มีคนค้ำ วันรับรถใช้เงิน  112,546 บาท
ผ่อน ปกติ  4  ปี=13,212.- / ผ่อน   5  ปี=10,928/ ผ่อน   6  ปี=9,515.-/ ผ่อน   7  ปี=8,615.-
***ผ่อน โปรสบายดี   WE  7 ปี  2 ช่วง   ช่วงแรก  1- 47=  7,621.-    ช่วงหลัง งวดที่ 48 = 328,530.-
*** ผ่อน โปรสบายดี  WE  8 ปี  2 ช่วง   ช่วงแรก  1- 59=  7,346.-    ช่วงหลัง งวดที่  60 = 293,580.-

ไอซ์  092-5165552

6. VIOS 1.5 S A/T ราคา 734,000 บาท **วันรับรถใช้เงิน  82,846 บาท
ผ่อน ปกติ  4  ปี=14,870.- / ผ่อน   5  ปี= 12,427.-/ ผ่อน   6  ปี=10,849.-/ ผ่อน   7  ปี=9,897.-
***ผ่อน โปรสบายดี   WE  7 ปี  2 ช่วง   ช่วงแรก  1- 47=  9,174    ช่วงหลัง   งวดที่ 48 = 344,980.-
*** ผ่อน โปรสบายดี  WE  8 ปี  2 ช่วง   ช่วงแรก  1- 59=  8,734    ช่วงหลัง  งวดที่ 60 = 308,280.-
*** ดาวน์แบบไม่มีคนค้ำ วันรับรถใช้เงิน  119,546 บาท
ผ่อน ปกติ  4  ปี=13,873.- / ผ่อน   5  ปี=11,475/ ผ่อน   6  ปี=9,991.-/ ผ่อน   7  ปี=9,046.-
***ผ่อน โปรสบายดี   WE  7 ปี  2 ช่วง   ช่วงแรก  1- 47=  8,003.-    ช่วงหลัง งวดที่  48 = 344,980.-
*** ผ่อน โปรสบายดี  WE  8 ปี  2 ช่วง   ช่วงแรก  1- 59=  7,714.-    ช่วงหลัง งวดที่  60 = 308,280.-